به نقل از وزارت نیرو، هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به برداشت آب از سفره های زیر زمینی اظهار کرد: اضافه برداشت از آب های زیرزمینی به طور متوسط سالانه ۶ میلیارد مترمکعب است و پیش بینی می شود در صورت صادرات بی رویه در بخش کشاورزی و عدم رفع چالش های موجود، این رقم به بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب برسد.

وی با تاکید بر ضرورت مراقبت و حفاظت موثرتر از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: در حال حاضر مصرف ناخالص بخش کشاورزی از آب زیر زمینی حدود ۵۶ میلیارد مترمکعب و از آب های سطحی حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب است.

فهمی، با بیان اینکه محاسبات و ارزیابی های انجام شده درخصوص بهره برداری بخش کشاورزی از منابع آب در سال آینده نشان می¬ دهد که محصولات کشاورزی و دامی به شدت از مزیت صادراتی برخوردار خواهند شد، افزود: بنابراین در سال آتی با رشد تولید محصولات کشاورزی و صادرات قانونی و غیرقانونی آن، برداشت بیشتر از منابع آب کشور صورت می گیرد و دست اندازی به منابع آب، به ویژه آب زیرزمینی وارد مرز خطر خواهد شد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ادامه این شرایط را به منزله تاراج و نابودی بی بازگشت منابع آب زیرزمینی دانست و بر مراقبت بیشتر از آن تاکید کرد.

وی، عواملی، چون ناکارآمدی بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، عدم کارایی نظام تعرفه ای صادرات و واردات، سهولت قاچاق محصولات کشاورزی و دامی در ابعاد وسیع، نوسانات شدید بهای محصولات کشاورزی در سال های مختلف و پایین بودن بنیه مالی و درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را از جمله محور های تاثیرگذار در چالش های ذاتی و عارضی این بخش بیان کرد.