معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش سهمیه تامین ارز واحدهای تولیدی و صنعتی مناطق آزاد و ویژه خبر داد.

اکبر افتخاری، درباره شیوه تامین ارز واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تفاوت آن با تامین ارز برای واحدهای فعال در سرزمین اصلی، افزود: در اصل شیوه‌ها تفاوتی وجود ندارد اما ما به دنبال دریافت و تخصیص سهمیه‌ای برای مناطق آزاد و ویژه هستیم تا آن دسته از گروه کالاهایی که ارز به آنها تخصیص داده می‌شود از طریق ثبت سفارش ثبت شوند.

افتخاری درباره اینکه آیا اقدام ویژه ای برای مناطق صورت گرفته یا خیر؟ گفت: بله. سهمیه‌هایی به طور اختصاصی برای مناطق آزاد به کالاهایی که با ارز وارد می شوند، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سهمیه اولیه اختصاص یافته، اما کافی نیست و نیاز مناطق آزاد و ویژه را تامین نمی کند. معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اقدامات برای افزایش سهمیه این مناطق، گفت: تصمیم گیری درباره افزایش سهمیه بر عهده بانک مرکزی است که تاکنون جلساتی از سوی مناطق آزاد و بانک مرکزی در این باره برگزار شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.