محمد سعیدی کیا با بیان این که  گودبرداری ساختمان پلاسکو تا پایان سال به پایان می رسد،  اظهار کرد: ساختمان پلاسکو 22 هزار زیر بنا و 15 طبقه در سطح و 5 طبقه در زیر زمین ساخته خواهد شد.

وی افزود: شورایعالی شهرسازی رای کمیسیون ماده 5 را در خصوص ساختمان پلاسکو تایید کرده و مهر ماه سال 99 پلاسکو  جدیدافتتاح خواهد شد.

وی درباره بوی نامطبوع چند هفته گذشته تهران که گفته شد مربوط به ساختمان پلاسکو بوده است، تصریح کرد: من هم از مطبوعات شنیدم که بو تهران ناشی از پلاسکو است و چنین چیزی امکان پذیر نیست.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین بیان کرد: بنیاد مستضعفان باغات را در اختیار نمی گذارد و بعد آن را پس بگیرد. طی سال های اخیر هم این اتفاق نیفتاده است از این رو طی تفاهم با شهرداری تهران 2 باغ به شهرداری داده شده است. بنیاد مستضعفان حدود 15 باغ دارد که دو باغ  را در اختیار شهرداری قرار داده است.  باغاتی که در اختیار بنیاد است به بهترین شکل اداره می شود و آن را به طور دقیق آبیاری می کنیم. ادامه واگذاری این باغات بستگی به تفاهم نامه های آینده دارد، هر چند برخی از آنها که باغ میوه هستند، مناسب واگذاری به شهرداری نیستند.