قیمت خیار شور در برندهای مختلف در بازار به شرح زیر است: 

 

 

 

 آخرین قیمت سایر اقلام اساسی را اینجا  مشاهده کنید.

خیارشور ممتاز با چه قیمتی عرضه می شود؟