«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت بیمه البرز، اجرای کامل طرح راننده محور شخص ثالث در سال آینده را امری ناشدنی و در عین حال سخت دانسته و اعلام کرده که می‌توان بخشی از طرح راننده محورشدن شخص ثالث در سال 98 را با اعمال برخی افزایش‌ها و یا جرایم به مرور شروع کرد اما اجرایی شدن کل طرح در سال آینده، سخت است.

سید رسول تاجدار، در گفتگو با «نود اقتصادی» کشته شدن 16 هزار نفر به اضافه 340 هزار مصدوم در تصادفات جاده‌ای را ناشی از نوع رانندگی 8 درصد دارندگان وسایل خودرویی برشمرد و اعلام کرد که این 8 درصد رانندگان بیشترین ریسک را به صنعت بیمه تحمیل کرده‌اند.

وی مدعی شد که اغلب رانندگانی که بیشترین ریسک را به صنعت بیمه تحمیل می کنند از جمله افراد با سطح درآمدی طبقات متوسط و متوسط به پایین بوده‌اند که ماشین های ارزان قیمت داشته و زندگی خوبی هم به لحاظ مالی ندارند.

به گفته تاجدار، اجرای طرح کامل راننده محور شدن شخص ثالث هزینه هایی را به قشر متوسط ومتوسط به پایین  از جامعه تحمیل خواهد کرد، بنابراین درکوتاه مدت طرح مذکور، شدنی نیست.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه البرز اعلام کرده که از زمان برداشته شدن نظام تعرفه ای درصنعت بیمه جایگزین مناسبی برای آن طراحی نشده  و تا اکنون هم تبعات آن ادامه یافته اما با این حال،نظارت خوبی از ناحیه نهاد ناظر شروع شده هر چند که اما کامل نشده  است.

وی،درباره سهم تخلفات و ارایه نرخ های غیرفنی و نرخ شکنی درصنعت بیمه هم گفته که برخی شرکت های  کوچک بیمه ای با توجه به شرایط بد مالی ناچار به تن دادن به برخی ریسک  ها هستند اما این روند در شرکت های بزرگ هم وجود دارد اما چون توان مالی بیشتری دارند آثار رفتار غیر فنی آنها دیرتر  مشخص می شود.

به گفته تاجدار،گفتن اینکه سهم شرکت های کوچک در نرخ شکنی ها و ارایه نرخ های  غیرفنی صنعت بیمه بیشتر ازشرکت های بزرگ بیمه ای است،یک بی انصافی است و افزوده که در حال حاضر نهاد ناظر جلسات مفصلی در مورد اصلاح صورت های  مالی شرکت های دارای مشکلات مالی برقرار کرده هر چند که در شرایط فعلی نمی  توان برای شرکت های بیمه ای شمشیر را از رو بست.

مدیر عامل شرکت بیمه البرز،تایید کرده که اخذ عوارض مختلف از شرکت های بیمه ای تاثیرات منفی بر روی این صنعت گذارده و توضیح داد که شرکت متبوع او در سال گذشته،57 میلیارد تومان سود داشته ودر عوض 130 میلیارد تومان هزینه پرسنلی داشته و95 میلیاردتومان هم عوارض داده است.

وی،با طرح این سوال که چگونه امکان دارد که عوارض دریافتی دولت ازحق بیمه تولیدی، بیشتر از سود سهامدار یک شرکت بیمه ای باشد، خود پاسخ داد که اخذ عوارض از شرکت ها ،تعادل را به شدت بهم ریخته است.

تاجدار،با بیان اینکه استمرار روند کنونی اخذ عوارض ازصنعت بیمه ، ادامه حیات برخی شرکت ها را دشوار خواهد کرد،اذعان داشت که شرکت های با سابقه و بزرگی چون ایران،دانا،البرز و آسیا با نیروی انسانی زیاد و نظام  حاکم بر قانون کار،از جمله هزینه هایی است که به شرکت ها تحمیل شده وشرایط را به شدت دشوار کرده است.