به گزارش «نود اقتصادی» بررسی تراز عملیاتی بودجه نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر مقدار تحقق‌یافته تراز عملیاتی رشد منفی بیش از دو برابری داشته است.

 بر این اساس طی سال‌های اخیر افزایش شدید تراز عملیاتی منفی باعث شده است بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶  شاخص خالص واگذاری دارایی‌های مالی رشد حدود ۶ برابری داشته باشد. به عبارت دیگر، طی سال‌های اخیر دولت هزینه‌های خود را از طریق افزایش استقراض تامین کرده و مقدار مصرف وجوه آیندگان حدود ۶ برابر شده است.