به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آماری خبرنگار نود اقتصادی» از صورت‌های مالی 12 بانک غیردولتی نشان می‌دهد این بانکها در اسفند سال 96  در مجموع حدود حدود 136 هزار و 646 میلیارد تومان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار بوده اند که این میران با افزایش 21 درصدی در 9ماهه سال جاری به 165هزار و 692 میلیارد تومان رسیده است.

بانک ملت با 56/8 هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با 32/2 هزار میلیارد تومان، بانک آینده با 18/4 هزار میلیارد تومان، تجارت با 13/9 هزار میلیارد تومان، سرمایه با 13/7 هزار و پارسارگاد با 10/4 هزار میلیارد تومان جزء بانکهای غیردلتی هستند که بیشترین بدهی را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارند.


ماجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و به دلایلی از جمله اثر منفی بر پایه پولی و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه عاملی برای بهم ریختگی وضعیت مالی بانک‌ها بوده است.

قابل ذکر است بانک‌های غیردولتی در سال‌های گذشته فراتر از مقررات بانک مرکزی وام داده‌اند که این امر باعث افزایش بدهی این بانکها شده است. همچنین نتیجه قطعی این افزایش بدهی، افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی است که ماحصل همه اینها، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.