به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در اسفندماه سال جاری طی 5 روز (روزهای 12، 18، 19، 20 و 21 اسفند) در مجموع 169هزار و 13 دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است که ارزش آن 10 میلیون و 925 هزار دلار است. همچنین ارزش ریالی واردات 169هزار دستگاه گوشی موبایل  حدود 45 میلیارد و 884 میلیون تومان است.
نکته قابل تامل این است که با وجود واردات قابل توجه  گوشی موبایل با ارز دولتی، اما قیمت گوشی طی سال جاری به صورت نجومی افزایش یافته است. این موضوع بدین معنی است که واردکنندگان گوشی موبایل با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، موبایل را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه می‌کنند. محاسبات نشان می‌دهد اگر گوشی‌های وارداتی با دلار آزاد به فروش برسد، فقط از واردات این 5 روزه موبایل بیش از 100 میلیارد تومان سود عاید واردکنندگان می‌شود.