به گزارش «نود اقتصادی» براساس بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» از صورت‌های مالی شرکت پارس‌خودرو، زیان انباشته این شرکت طی سال‌های گذشته همواره حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۹ ماهه سال جاری با جهش ۴۹ درصدی به ۱/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی این شرکت در ۹ماهه امسال به 5.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بهزاد رفیعی