به گزارش «نود اقتصادی» میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران اولویت اول دولت را در سال ۹۸، کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید: ابتدا باید بحث اشتغال حل شود و تولید بار دیگر احیا و کارخانه‌ها بهسازی و ماشین‌آلات به روز شود. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش یابد که این مسئله نیاز به امنیت و حفظ سرمایه‌های خارجی دارد. البته رفع این مسئله دست کارشناسان و برنامه‌ریزی اقتصادی نیست و موضوع در کلان کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی خالی شدن سفره مردم را تأسف‌بار می‌داند و می‌افزاید: مسئولان باید نشان دهند که با مردم هستند و با دادن امید به جامعه، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و مستقیم و غیرمستقیم به کارگران، کارمندان و به ویژه کشاورزان کمک کنند.
استاد تمام دانشکده اقتصاد گفت: کشاورزان بیش از سایرین باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه با تأمین موادغذایی لازم در کشور فشار تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و دولت می‌تواند با توزیع کودهای شیمیایی و بذرهای اصلاح شده، این اقشار زحمت‌کش جامعه را حمایت کند تا کشاورزان به خیل بیکاران شهری اضافه نشوند و امنیت غذایی کشور تأمین شود. وی همچنین تأکید کرد: در حوزه کارگری نیز، می‌توان با افزایش حقوق کارگران معادل نرخ تورم که بیش از ۴۰ درصد در سال‌جاری برآورد شده است به این اقشار کمک کرد. موسایی به بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌افزاید: افزایش بدهی دولت به این دو سازمان سلامت مردم را به خطر انداخته و باید تدبیر درستی برای آن اتخاذ کرد. بدهی دستگاه‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها، حداقل خدمات بهداشتی و سلامتی را از مردم گرفته و سلامت مردم را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. به ویژه اینکه کاهش مصرف برخی از موادغذایی بیش از گذشته سلامت ایرانیان را به خطر انداخته است.
موسایی کاهش فاصله طبقاتی را با اخذ مطالبات از پردرآمدها، تجار و بازرگانان از اولویت‌های نخست دولت می‌داند و می‌افزاید: افزایش فاصله طبقاتی فقرا و اغنیا در طول تاریخ بی‌سابقه بوده و باید دولت در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت فکری به حال آن کنند.