به گزارش «نود اقتصادی» پویا ناظران، تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: یک سال پیش در چنین روزی، آقای حسن روحانی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مثل بختک به جان اقتصاد کشور انداخت. اشکال این سیاست رقم ۴۲۰۰ تومان نبود.

وی عنوان کرد: اشکالش تعیین دستوری نرخ، قاچاق دانستن معاملات ارزی آزاد و تعطیل کردن صرافی‌ها بود. این سیاست به اختلاس‌های نجومی در برخی شرکتهای پتروشیمی و فولاد منجر شد. اگر این سیاست اتخاذ نشده بود، امروز مردم قدرت خرید بیشتری می‌داشتند.

ناظران عنوان کرد: ای بسا همین تضعیف اقتصادی در سال ۹۷ بود که به آمریکا جسارت و وقاحت تروریست دانستن سپاه را داد. حالا که تبعات این سیاست را همه به عینه دیدیم، چرا فرمانده اقتصادی دولت در حذف این سیاست مضر تعلل می‌کند؟