«نود اقتصادی»:رونق تولید در صنعت خودرو نیازمند مدیران غیرسیاسی و متخصص و مدبردارد تا بتواند با فعال سازی ظرفیت های مختلف کشور در حوزه تحقیق و پژوهش، طراحی پلتفرم، محصولات باکیفیت و رقابتی به بازار عرضه کنند.

اما آیا با مدیران کنونی صنعت خودرو کشور می توان امیدی به رونق تولید داشت؟

بررسی ها نشان می دهد که بعید است با مدیران کنونی در صنعت خودرو بتوان به آینده این صنعت امیدوار بود.

شواهد نشان می دهد که یکی از افراد نزدیک به هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرودر هیات مدیره  6 شرکت تابعه ایران خودرو حضور دارد.

این فرد کسی نیست جز علی شیخی، هم او  که در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شرکت خاص کارکنان ایران خودرو است.

همزمان در هیات مدیره شرکت‌های قطعات اتومبیل ایران، سرمایه گذاری سمند، ایران خودرو دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت غایت نگر نیز حضور دارد.

یقینا چنین مدیریتی که مباحث حاشیه ای فراوانی در خصوص آن مطرح است نمی تواند منجر به رونق تولید شود.