به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، بانک مرکزی روز سه‌شنبه لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد که حاوی بیش از ۵هزار و ۲۰۰ صفحه اطلاعات بود. نکته قابل تامل این لیست، سانسور موارد مصرف ارز داده شده به واردکنندگان است. این درحالی است که در اولین لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شد، موارد مصرف ارز مشخص بود.

 قابل ذکر است پس از انتشار اولین لیست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷ مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضرور و دارای مشابه داخلی صرف شده است. بر این اساس می‌توان گفت انتظار شفافیت از این لیست ۵ هزار صفحه‌ای شبیه پیدا کردن سوزن در کاهدان است.

علیرضا ساعدی