بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد براساس آمارهای گمرک ایران در 12 ماهه سال 97 حدود 44/3 میلیارد دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شده است که این میزان نسبت به صادرات 46/9 میلیارد دلاری سال 96 حدود  6 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در 12ماهه سال 97 بیش از 42/6 میلیارد دلار انواع کالا به ایران وارد شده است که این میزان نسبت به واردات 54/4 میلیارد دلاری سال 96 حکایت از کاهش 11/8 میلیارد دلاری یا به عبارتی کاهش 21/8 درصدی است. 

نکته قابل تامل تجارت خارجی ایران هم در سال 96 و هم در سال 97 این است که 85 درصد از کل واردات کشور از 15 کشور وارد شده و در صادرات نیز 87 درصد از کالاهای غیرنفتی ایران به 15 کشور صادر شده است. قابل ذکر است عدم تنوع بازارهای صادراتی محصولات ایرانی یکی از مشکلاتی است که در دوره تحریم بیشترین آسیب را به صادرات و مبادی وارداتی کشور وارد کرده است.