«نود اقتصادی»:بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که میانگین عمر مدیریتی مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا از زمان تاسیس تا اکنون از 1.6 سال یعنی 18 ماه فراتر نرفته است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یک هلدینگ چند رشته ای بوده و با هدف ارتقای ارزش ذخایر و سرمایه های بیمه شدگان تامین اجتماعی ، از سال 68 تاسیس شده و در حال حاضر چیزی در حدود 274 شرکت دارد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سال 68 تاسیس شده و از آن زمان تا اکنون 18 مدیرعامل را به خود دیده است.

سهم شستا از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 23 درصد، فولاد 18 درصد، دارویی 22 درصد، سیمان 30 درصد، حمل و نقل بار 18 درصد و حمل و نقل دریایی نفت هم 33 درصد است.

اولین مدیر عامل این هلدینگ بزرگ، ابراهیم عرب زاده بوده که دوره مدیریت او سه سال یعنی از سال 68 تا 71 طول کشیده است.

در این بررسی، مشخص شده که طولانی ترین دوره مدیریتی بر شستا مربوط به مرحوم "حسین محمدی تربتی" و "محمد علی یزدانجو" بوده که هر یک 5 سال بر شستا مدیریت کرده‌اند.

بعد از این دو، دیگر هیچ فردی نتوانسته به عنوان مدیرعامل حتی چهار سال هم بر این هلدینگ بزرگ مدیریت کند.

کمترین دوره مدیریت بر شستا هم مربوط به  افرادی چون  نجات امینی با دوره مدیریت از دیماه تا اسفندماه سال 91، محمدرضا حیدری از آبان ماه تا دیماه سال 91 و یا حتی محمد سعیدی بوده که تنها به فاصله تیرماه تا شهریورماه سال 94 بر این شرکت مدیریت کرده اند!

ساده تر اینکه دوره مدیریت این عده از افراد برشستا حتی از دو ماه هم فراتر نرفته است.

بعد از این موارد جالب، می‌توان به دوره مدیریت چندین مدیرعامل پرداخت که تنها یکسال بر شستا مدیریت کرده‌اند.

همه این موارد یک پیام روشن داشته که دوره مدیریت درشستا به شدت بی ثبات بوده وبی ثباتی مدیریتی دراین هلدینگ بزرگ به طرز عجیی خود نمایی می کند.

بی شک ، بی ثباتی درمدیریت را می توان نقطه ای تاریک بر حیات بنگاه های اقتصادی منجمله شستا به حساب آورد، زیرا که هرچه دوره مدیریت مدیران در بنگاهها کوتاه و پرنوسان ترباشد روند فعالیت درآنجا نیز تحت تاثیر منفی قرار گرفته و دچار چالش  های  ریز و درشت بیشتری قرار خو اهدگرفت.

از سال های گذشته همواره از شستا به عنوان یک حیاط خلوت یاد شده بنابراین نوسانات مدیریت در راس هرم شستا را می توان با همین مضمون تا حدودی گره زد.

فرمواش نکنیم که در حال حاضر میانگین دوره مدیریت در بسیاری از بنگاههای بزرگ بین المللی کمی بیشتر از 10 سال است، پس هرچه دوره مدیریت در شستا بی ثبات تر، روند تحلیل و تضعیف این بنگاه بزرگ هم تسریع خواهد شد.

حالا باید دید که مستاجر فعلی اتاق مدیریت شستا، یعنی محمد رضوانی فر هم به سرنوشت پیشینیان خود دچار خواهد شد یا شاید دوباره، دوره ثبات مدیریتی آن کمی به استانداردهای بین المللی نزدیک خواهد شد؟