به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در روز 24 اردیبهشت شکر، موبایل و توتون و تنباکو از اقلام عمده وارداتی گمرک ایران بوده‌اند.

محمدسعید جباری