به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد دو شرکت داروسازی و شرکت بهداشتی دکتر عبیدی طی یکسال اخیر ۷۴/۷ میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند.