به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» از سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد این نهاد برای خط‌کشی برخی معابر منطقه ۱۵ بیش از ۱ میلیارد تومان هزینه کرده است.