«نود اقتصادی»:معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طبق اعتباراتی که برای دستگاه های اجرایی تنظیم شده است، امسال بنیاد شهید چهار هزار و 900 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

منصور میرمرادی افزود: امسال 13 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه برای بنیاد شهید درنظرگرفته شده است در حالی که سال گذشته فقط 9 هزار و 330 میلیارد تومان بابت حقوق از سوی این نهاد پرداخت شده بود.

وی با بیان اینکه امسال نیز حدود 12 هزار میلیارد تومان باید برای حقوق پرداخت شود، اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد که بنیاد شهید با بودجه درنظرگرفته شده به طور یقین امسال کسری بودجه خواهد داشت. اگرچه بودجه سال جاری 20 درصد رشد دارد.

میرمرادی ادامه داد: برای بخش بیمه درمان اگر 30 درصد افزایش بودجه داشته باشیم، بازهم چهار هزار میلیارد تومان برای این بخش نیاز است. بخش آموزش 500 میلیارد تومان و حوزه پشتیبانی و اداره سازمان نیز هزار میلیارد تومان نیاز دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با بودجه ای که برای بنیاد شهید لحاظ شده است، ماهانه 860 میلیارد تومان آن برای حقوق پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه به طور یقین آمار شهدا و ایثارگران جدید در سال جاری را خواهیم داشت، تصریح کرد: برآوردهایی در این زمینه پیش بینی شده است اما باید برای این موضوع هم تصمیم گیری شود زیرا هزینه هایی را به همراه خواهد داشت.

میرمرادی اضافه کرد: امسال حتی 30 هزار مورد حق پرستاری به والدین شهدا و جانبازان 70 درصد داده می شود که رقم هایی هم برای پرداخت این حق پرستاری باید داده شود. پارسال میزان حق پرستاری حدود 23 هزار مورد بوده است.

به گفته وی، امسال برای بحث بیمه تکمیلی خانواده های شهدا و ایثارگران نیز کمبود بودجه خواهیم داشت، اما انتظار می رود که توجه ویژه ای به بنیاد شهید داشته باشند زیرا پارسال در بخش بیمه تکمیلی 2 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم.

وی با بیان اینکه 750 میلیارد تومان به بیمه دی بدهکار هستیم، افزود: یک ماه معوقه بیمه حدود 275 میلیارد تومان است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، 43 هزار و 173 نفر آزاده شدند.

مردم ایران در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس و دیگر حوادث تروریستی، 230 هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده اند.

شمار کل جانبازان کشور به 574 هزار و 101 نفر می رسد. 336 هزار و 282 نفر (59 درصد) جانبازان زیر 25 درصد و 237 هزار و 819 نفر (41 درصد) بیش از این میزان جانبازی دارند.