به گزارش «نود اقتصادی» یافته‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که "مهدی حسین زاده امام"، به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره چندین شرکت وابسته به ایران خودرو حضور دارد.

حسین زاده امام، در حال حاضر به غیر از مدیرعاملی شرکت اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ایمن خودرو شرق و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فروش خودرو کار هم مشغول به کار است.

همچنین او در ترکیب هیات مدیره شرکت‌هایی چون لیزینگ خودرو غدیر و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان هم حضور دارد.