به گزارش «نود اقتصادی» بررسی سامانه کدال نشان می‌دهد بانک رفاه از سال ۱۳۹۰ به بعد هیچ اطلاعاتی از صورت مالی خود را در این سامانه منتشر نکرده است.

قابل ذکر است به استناد تبصره(۳) بند(۵) ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه مورخ ۹۵.۶.۷ مجلس شورای اسلامی) همه نهادهای دولتی و عمومی موظف شده‌اند اطلاعات مالی خود را در سامانه کدال منتشر کنند و در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع، قانون مجازات‌هایی برای آن تعیین کرده است.