به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی نشده ۱۲ماهه سال ۹۷، زیان انباشته شرکت خودروسازی سایپا در پایان سال ۹۷ نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان زیان انباشته نیمه اول سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۱ زیان انباشته شرکت سایپا تنها ۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان سال ۹۲ به ۸۰۵ میلیارد تومان رسیده و طی چند سال اخیر در نهایت به ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. به عبارتی دیگر طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ زیان انباشته سایپا نزدیک به ۷/۵ برابر شده است.