بر اساس گزارشات استخراج شده توسط خبرنگار «نود اقتصادی»، تولید اتوبوس در شرکتهای داخلی طی فروردین سال جاری با کاهش ۹۱ درصدی از ۱۱۴ دستگاه در فروردین سال ۹۷ به ۱۰ دستگاه در فروردین سال جاری رسید.