به گزارش «نسیم»، معاون وزیر نیرو در امورآب وآبفا،  از افزایش 32 سانتیمتری سطح دریاچه ارومیه به واسطه بارش 105 میلیمتری باران در یکماه اخیردرحوزه آبریز دریاچه ارومیه خبرداد.

میدانی در جمع خبرنگاران، تخمین زد که نزدیک به 500 میلیون متر مکعب آب در ماه گذشته و به دلیل  بارش نزولات جوی وارد حوزه آبریز دریاچه ارومیه شده باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از افزایش پنج برابری بودجه خرید تضمینی آب در بودجه سال  آینده خبرداد و گفت که بودجه سال آینده خرید تضمینی آب به پنج هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

میدانی، از تامین آب شرب روستایی به عنوان یکی از مشکلات جدی فراروی  وزارت نیرو یاد کرد و افزود که در حال حاضر 6300 روستا به واسطه استفاده از تانکر آبرسانی می شوند، بنابراین اعتبار تامین آب شرب  روستایی سال آینده با افزایش دو برابری  به 4 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی، راه حل معضلات تامین آب شرب روستایی را منوط به تخصیص  اعتباری بالغ بر 20 هزار میلیار ریال دانست.

معاون وزیر نیرو، از تدوین طرح احیاء و تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی خبرداد و تصریح کرد که با اجرای  صحیح آن 11 میلیار متر مکعب در برداشت از منابع آب زیر زمینی صرفه جویی خواهد شد.

وی، بودجه اختصاص یافته به اجرای این طرح را شش هزار میلیارد ریال برشمرد و اظهارداشت که برای تحقق در صرفه جویی 11 میلیارد مترمکعبی برداشت از منابع زیر زمینی، وزارت نیرو از دولت شش سال یعنی تا انتهای برنامه ششم توسعه مهلت گرفته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا علت تاخیر در اجرای طرح باروری ابرها در یکماه اخیر را ناشی  از باران زا بودن  ابرها دانست و  گفت که تا این مقطع زمانی نیازی  به باروری ابرها احساس نشده است.

میدانی، درباره بروز پدیده فرونشست دشت های ممنوعه هم گفت که به صورت بالقوه، در همه دشت های ممنوعه احتمال فرونشست وجود دارد اما بیشترین فرونشست ها مربوط به دشت های ممنوعه استان های خراسان رضوی، همدان و فارس بوده که جنوب استان تهران هم از این امر مستثنی نبوده است.

وی در عین حال تاکید کرد که البته دشت کرمان رو به اضمحلال است.