شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱:۴۶ قبل از ظهر

اخبار قاضی زاده هاشمی

فیلم/ دکتر محمد اکبری اقتصاددان سلامت در گفتگو با «نود اقتصادی»:
دلیل استعفای قاضی‌زاده هاشمی فرار از پاسخگویی بود

اکبری گفت: قاضی زاده هاشمی به هر دلیلی که استعفا داده باشد فرار از پاسخگویی در مورد طرح تحول سلامت به حساب می‌آید.

آشنایی اجمالی با عملکرد پنج ساله قاضی زاده هاشمی دروزارت بهداشت!

تا نیمه سال ۹۵، بیمه سلامت ایرانیان ۶۴۰۰ میلیارد تومان و بیمه تأمین اجتماعی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت بدهکار شدند؛ بدهی بیمه‌ها به بیمارستان ها حتی به متوقف شدن ارائه خدمات برخی بیمارستان ها به بیمه شدگان تأمین اجتماعی انجامید.

افزایش ۳/۴ برابری دریافتی پزشکان از بیمه سلامت با اجرای طرح تحول

با اجرای طرح تحول سلامت میزان پرداختی صندوق بیمه سلامت به پزشکان از ۳۷۷ میلیارد تومان به ۱۲۷۴میلیارد  تومان (نزدیک به ۳/۴ برابر شده است.

افزایش ۲/۸ برابری اعتبارات وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول سلامت

با اجرای طرح تحول سلامت، اعتبارات وزارت بهداشت از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۲ هزار میلیارد تومان (۲/۸ برابر) در سال ۹۶ رسیده است. چرا وزیر می‌گوید بودجه ندارد؟

«نود اقتصادی» از روند افزایشی مرگ و میر در سالهای اجرای طرح تحول سلامت گزارش می‌دهد؛
وزیر بهداشت چرا باید پاسخگو باشد؟+ نمودار

یکی از اهداف اجرای طرح تحول سلامت، بهبود سلامت ایرانیان بود، اما جالب است با اجرای طرح تحول برای نمونه، درصد مرگ‌ و میر بیماران قلبی از کل مرگ‌ومیرها از 35 درصد در سال 92 به 41 درصد در سال 96 رسیده است!

فیلم/ محمد قاسمی، اقتصاددان و معاون مرکز پژوهشهای مجلس:
سیاست گذار اراده‌ای برای کاهش وابستگی به نفت ندارد

کدام کشور روزی ۹ میلیون بشکه نفت به اقتصادش تزریق می‌کند؟


فیلم/ موسی غنی‌نژاد اقتصاددان طرفدار دولت:
مسعود نیلی 5 سال در دولت بود، اما نتوانست تاثیرگذار باشد!
فیلم/ علیرضا عبدالله زاده، دانش آموخته سیاستگذاری عمومی از دانشگاه هاروارد:
در طرح بیمه سلامت فقط 260 پزشک 585 میلیارد نسخه نوشتند!