یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۲:۵۹ قبل از ظهر

اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرد؛
حضور همزمان رئیس هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در دو شرکت دیگر!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که "محمد هاشم رکن تهران" رئیس هیات مدیره فعلی و بازنشسته موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و هیات مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم حضوری فعال دارد.

ترکیب هیات مدیره سرمایه گذاری مسکن زیرو رو شد

پیشتر، محمدحسین جوادیان فرزانه،محمدرضا امینی،احمد فرشچیان،پژمان جعفری و محمدهاشم رکن تهران در ترکیب هیات مدیره این شرکت سرمایه گذاری حضور داشته اندکه به تازگی،محمدرضا امینی و محمد حسین جوادیان فرزانه از این ترکیب خط خورده اند.

عطا بهرامی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی»:
مسکن به عنوان موتور محرک تولید شش سال است که خوابیده

نظام بانکی در خدمت تولید نیست/ تعدد بخشنامه ها صادرکنندگان را گیج کرده/ موتور محرک تولید یعنی بخش مسکن، در شش سال اخیر خوابیده است


پربیننده