سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۰:۱۸ قبل از ظهر

اخبار پرویز مقدسی

رئیس هیات مدیره بانک صادرات 4 شغله است/ پرویز مقدسی چگونه در حالی که بازنشسته هم هست، می‌تواند به این شرکت‌ها حتی سر بزند؟

گفته می‌شود که پرویز مقدسی بازنشسته هم بوده، هر چند که هنوز مدارکی دال بر تایید یا رد این امر به دست نیامده است.

برخی مدیران دو و سه شغله صنعت بیمه ایران را بشناسید!

این گزارش حاکیست: بیشترین سمت همزمان در هیات مدیره چند شرکت در بررسی مذکور به عماد الدین قاضوی ،سید امین جوادی و پرویز مقدسی رسیده است.

پربیننده