سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۶:۴۷ قبل از ظهر

اخبار شرکت پالایش نفت بندرعباس

آتش سوزی در پالایشگاه بندرعباس هیچ خسارت مالی وجانی نداشت

براثر برخورد صاعقه با مواد نفتی موجود درواحد بازیافت آب های آلوده،آتش سوزی رخ داده اما هیچگونه خسارت جانی و مالی ایجاد نشد.

پربیننده