پنج شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱:۱۷ قبل از ظهر

اخبار صندوق اعتباری هنر

خسارت معوق بیمه درمان خبرنگاران از بیمه رازی هفته آینده پرداخت می شود

"سیدحسین سید زاده" با بیان اینکه در قرارداد سال گذشته صندوق اعتباری هنر با بیمه رازی، تعداد خبرنگاران تحت پوشش زیاد نبوده اند،یکی از دلایل تاخیر در پرداخت خسارت معوق باقیمانده از قرارداد قبلی راناشی از تغییر مدیرعامل شرکت بیمه رازی عنوان کرد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفتگو با «نود اقتصادی»
8 هزار پرونده برای دریافت خسارت اعضای صندوق هنر به رازی ارسال شد

سیدحسین سیدزاده، اذعان داشت که شرکت بیمه رازی در حال رسیدگی به پرونده های ارسالی بوده و به نوبت در حال پرداخت خسارتهاست به نحوی که این شرکت تا اکنون میزان خسارت درمان 4 هزار پرونده ارسالی را پرداخت کرده هر چند که روند پرداخت خسارتها مطلوب نیست.

در گفتگو با «نسیم آنلاین» عنوان شد
انتقاد شدید مدیرعامل بیمه آرمان از صندوق اعتباری هنر: 24 میلیارد ریال به ما بدهکارند

علیرضا بیانیان اعلام داشته که به شدت پیگیر ماجرا بوده تا با دریافت مطالبات از صندوق هرچه سریعتر این مشکل را برطرف سازد.

«نود اقتصادی» به بهانه قرارداد فاینانسی جدید ایران و برزیل، تمام فایناس‌های سالهای اخیر را بررسی کرد؛
همه فاینانس‌های سرکاری دولت روحانی


پربیننده